fbpx

Acte necesare

 

Acte necesare:
Părinţii trebuie să depună la dosar următoarele acte:

• certificatul de naştere al copilului
• copie BI/CI a ambilor părinţi / persoană autorizată / împuternicit

Butoane sociale
Hide Buttons